Monday, December 26, 2011

Berbuat Kebaikan

Apabila Kamu merasa letih karena berbuat kebaikan, maka sesungguhnya keletiahan itu akan hilang dan kebaikan yang dilakukan akan terus kekal.
Dan sekiranya Kamu bergembira dengan dosa, maka sesungguhnya kegembiraan itu akan hilang dan dosa yang dilakukan akan terus kekal.
(Ali bin Abi Talib).

No comments:

Post a Comment